خدمات شیرپوینت SHAREPOINT

خدمات شیرپوینت SHAREPOINT

شیرپوینت (Sharepoint) چیست ؟

شیرپوینت یک پلتفرم اشتراک گذاری مبتنی بر وب است که با محصول Microsoft Office ادغام می شود و با آن سازگاری کامل دارد. SharePoint در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی مایکروسافت به دنیای فناوری ارائه شد و تا کنون نسخه های مختلف با امکانات بسیار زیادی عرضه شده است. در ابتدا به عنوان یک سیستم مدیریت و ذخیره سازی اسناد (DMS) به فروش می رفت، اما قابلیت های متنوع این محصول موجب شد تا شرکت ها و سازمان ها در قالب ها و کاربرد های مختلف از آن استفاده کنند. 

به عنوان مثال برای ایجاد وب سایت های داخلی یا ارائه خدماتی مبتنی بر بستر وب روی اینترنت، یا محلی امن برای نگهداری، مدیریت و به اشتراک گذاری اسناد درون سازمانی خود.امروزه با گسترش دنیای دیجیتال و همچنین نیاز شرکت ها به مدیریت منابع اطلاعاتی و مالی خود و در جهت کاهش هزینه های درازمدت و مخفی سازمان ها، در اختیار داشتن چنین سیستم هایی جزو ضروری و لاینفک هر مجموعه ایست. تنها کافیست که کارمندان شما و یا کاربران برون سازمانی شما دسترسی به یک مرورگر اینترنتی مانند اینترنت اکسپلورر، گوگل کروم یا فایرفاکس داشته باشند تا بتوانند به پرتال سازمان شما دسترسی یابند.

طبق ادعای مایکروسافت، شیرپوینت ۱۹۰ میلیون کاربر در ۲۰۰.۰۰۰ سازمان در سراسر جهان دارد…

خدمات شیرپوینت SHAREPOINT
خدمات شیرپوینت SHAREPOINT

خدمات شیرپوینت SHAREPOINT

ما با هدف گسترش استفاده موثر از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و خصوصی اقدام به ارائه خدمات مختلفی بر مبنای مایکروسافت شیرپوینت نموده ایم. در حال حاضر جمعی از متخصصین فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت از همکاران ما به شمار میروند.

ما در IT-man همواره تلاش می کنیم  تا با ارائه بهترین راهکارها و مهیا کردن هموارترین بسترها در کنار شما باشیم. رضایت مشتریان بهترین شاهد این مدعاست .
از جمله خدمات قابل ارائه به مشتریان در حوزه پیاده سازی راهکارهای سازمانی بومی سازی شده مبتنی بر شیرپوینت می توان موارد ذیل را نام برد:

ico2

خدمات EPM

راهکار جامع مدیریت پروٓه های سازمانی
ico3

Time Sheet

راهکار مدیریت برگه های زمانی
ico4

خدمات EDMS

راهکار کنترل مستندات مهندسی
ico2

خدمات BI

سیستم هوش تجاری
ico3

خدمات BPMS

راهکار مدیریت یکپارچه فرایندهای سازمانی
ico4

Organizational Portal

 پورتال سازمانی بر بستر شیرپوینت
سامانه مدیریت اسناد

 • ایجاد انواع ارجاعات سند
 • پیاده سازی انواع گردش کار بر روی اسناد
 • برقرای ارتباط اسناد با پروژه ها و سایت های مبتنی بر پراچکت سرور
 • پیاده سازی فرایندهای مستندسازی بر مبنای پروژه های EPCF و EPC
 • مشاهده سوابق ویرایش های انجام شده بر روی سند
 • مدیریت نسخ اصلی و فرعی منتشر شده بر روی سند
 • پیاده سازی انواع سیاست های شماره گذاری بر روی سند
 • پیاده سازی انواع سیاست های اعتبارسنجی بر روی اسناد
 • ایجاد سیاست های امنیتی بر روی اسناد

سامانه مدیریت اسناد مهندسی (EDMS)

حجم کار بخش مهندسی در پروژه های Engineering یا پروژه های EPC ، استفاده از ابزارهای تخصصی مدیریت مدارک مهندسی را به امری بسیار رایج تبدیل نموده است، وجود این سیستم و تعامل آن با سایر قسمت های پروژه مزیت انکارناپذیری را ایجاد نموده است. حال به منظور کنترل مستندات مهندسی به صورت سیستمی که از تعریف MDR گرفته تا گردش مدارک بین بخش های تخصصی، تهیه Transmittal و ارسال برای کارفرما از این سیستم استفاده می شود. همچنین سیستم می تواند انواع خروجی های مورد نیاز را در قالب گزارش های متنوع و تحت وب تولید نماید.

قابلیت های سیستم کنترل مستندات مهندسی

 • تحت وب بودن سیستم
 • بر اساس تکنولوژی Microsoft SharePoint
 • پشتیبانی از اینترفیس های مختلف فارسی و انگلیسی
 • ایجاد ساختارهای متنوع شماره گذاری مدارک برای هر پروژه و طبقه بندی مختلف مدارک
 • ورودی و خروجی اطلاعات از نرم افزارهای، Microsoft Project ,Excel ,Access Visio, Outlook و Primavera
 • ارائه برنامه زمانبندی تولید مدارک بر اساس مفروضات سیستم
 • تهیه گزارش پیشرفت پروژه ( WPR – Work Progress Report )
 • مشخص نمودن گلوگاه های سیستم در تولید مدارک
 • حفظ سوابق نظرات دیسیپلین ها و کارفرما بروی مدارک
 • ارتباط با سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری سبز برای اتصال مدارک و نامه ها
 • گردش های کاری تولید و تایید مدارک
 • تولید اتوماتیک ترانسمیتال های داخلی و خارجی بر اساس مفروضات سیستم
 • امکان اضافه نمودن و تغییر فیلدهای مدارک توسط سازمان
 • و …

سامانه مدیریت قراردادها و مالی

 • ثبت قراردادها به همراه فیلدهای اطلاعاتی لازم
 • ثبت مراحل پرداخت و الزامات تحویل
 • الصاق مستندات مربوطه
 • ثبت الحاقیه ها
 • داشبوردهای مدیریتی

سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و پرسنل

 • تعریف شاخص های ارزیابی با اوزان مختلف
 • تعریف چارت سازمانی
 • فرم ارزیابی کاربر پسند
 • گزارش های مدیریتی
 • صدور کارنامه فردی

سامانه تایم شیت

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ (Time Sheet)، ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﭼﻪ ﭘﺮوژه ای و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﭘﺮوژه ای ( ﺑﺮای آن ﻫﺎﺳﺖ. ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده Primavera ،EPM و دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرت ﺳﺎﻋﺘﺨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را داراﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻧﺮم اﻓﺰار Primavera ،MSP و… ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﮔﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﻮح ﺗﺎﯾﯿﺪ( در ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﺷﺒﻮردﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ وب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سامانه مدیریت فرآیندها(BPMS)

سیستم مدیریت فرآیندها (BPMS) به منظور عدم مراجعه حضوری افراد به واحدهای مختلف سازمان و مکانیزه کردن انجام فرایندها طراحی شده است. افراد درخواست های خود را در سیستم وارد کرده و هر درخواست با توجه به رویه ای که برای آن در نظر گرفته شده است گردش میکند. نهایتاً به درخواست فرد رسیدگی شده و نتیجه برای وی ارسال میگردد.

قابلیتها و مزایای سیستم

 • پیاده سازی شده روی بستر شیرپوینت فارسی سازی شده.
 • عدم نیاز به مراجعه حضوری افراد.
 • کاهش تماسهای تلفنی در سازمان.
 • صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها.
 • پشتیبانی از امکانات تحت وب.
 • پشتیبانی از اینترفیس شیرپوینت و یا Microsoft InfoPath
 • قابلیت تعریف انواع رویه ها به صورت کاملاً داینامیک.
 • شناسایی گلوگاه های سیستم.
 • شناسایی درخواست های ارسالی و برنامه ریزی برای آنها طی ماه های آتی.
 • ثبت و بایگانی درخواست ها در سیستم.
 • تولید کد پیگیری برای هر درخواست و امکان پیگیری درخواست با استفاده از آن.
 • گزارشگیری های متنوع از تمام قسمت ها.
 • ایجاد داشبوردها و گزارش های نظارتی تحت وب.
 • مشاهده وضعیت درخواست ها در هر مرحله.
 • ارسال ایمیل در هر مرحله از بررسی درخواست.
 • امکان انتقال کارهای انجام شده توسط افراد به نرم افزار تایم شیت.
 • امکان تعریف سیستم صف برای رسیدگی به درخواست ها طبق نوبت.
 • قابلیت پیاده سازی کلیه فرآیندهای جاری در سازمان.
 • قابلیت تخصیص کارها به افراد بر اساس میزان در دسترس بودن آنها.

پورتال اینترنتی و اینترانتی شیرپوینتی

شیرپوینت ( SharePoint ) به شما این امکان را می دهد تا با استفاده از Template های تعریف شده در آن، سایت هایی با قدرت عملیاتی مختلف راه اندازی کنید! سایت هایی از قبیل : وبلاگ، ویکی، سایت تیمی، سایت انتشار اطلاعات، سایت های همکاری، انواع سایت های جلسات، آرشیو اطلاعاتی و … شما این دامنه تعریف سایت ها را در سایر CMS های مشابه نخواهید یافت. با استفاده از شیرپوینت( SharePoint ) می توانید پورتال های سازمانی را در سریعترین زمان راه اندازی کنید و تمام فعالیت های عمومی سازمان را از طریق این پورتال ها به آگاهی پرسنل برسانید. به عبارتی درگاه ورودی سازمان شما همین پورتال ها خواهند بود که می توانند به صورت آنلاین از سراسر دنیا قابل دسترس برای پرسنل باشند. مدیریت اطلاعات سازمان، مدیریت پروژه ها، مدیریت اسناد، مدیریت افراد و گروه ها ، آرشیو سازی و نسخه بندی اطلاعات و … همه و همه از دیگر توانایی های شیرپوینت می باشد.

فارسی ساز و شمسی ساز شیرپوینت و پراجکت سرور

بسته ی فارسی ساز SharePoint و Project server  با هدف بومی سازی این نرم افزارها برای سازمان های ایرانی تهیه گردید. در این امر همواره رویکرد و توجه ما به ارائه محصولی با کیفیت بوده است و این اصل تا به امروز با کمک بازخوردهای مشتریان و بهبودهای مستمر ادامه داشته است. آخرین نسخه فارسی ساز شیرپوینت و پراجکت سرور تیم IT-man مربوط به نسخه ۲۰۱۶ است.

برخی از ویژگی های فارسی ساز شیرپوینت و پراجکت سرور به قرار زیر است:

 • ترجمه روان و تخصصی فارسی در شیرپوینت و پراجکت سرور
 • شمسی سازی تاریخ در تمامی قسمت ها از جمله لیست ها، کتابخانه و گانت چارت و …
 • بدون افت سرعت و یا تاثیر منفی در عملکرد شیرپوینت و پراجکت سرور
 • پشتیبانی از آپدیت های جدید شرکت مایکروسافت در محصولات
 • سازگاری کامل با قفل نرم افزاری
 • یک نسخه قفل برای یک فارم سرور
 • پشتیبانی مادام العمر از محصول

فرم ساز و فرآیندساز شیرپوینت

در مایکروسافت شیرپوینت (SharePoint) روندهای کاری و چرخه های سازمانی توسط دو موتور فرم ساز و فرایند ساز انجام می شود. ما برای این کاراز موتور فرم ساز شیرپوینت یا همان SP Forms و برای ایجاد گردش کار و فرایندها از موتور NINTEX استفاده می کنیم. که هرکدام دارای قابلیت ها و ویژگی های خوبی هستند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

فرم ساز SP Form

 • نصب آسان با لایسنس نامحدود در زمان و تعداد کاربران
 • طراحی فرم بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • پشتیبانی از CSS و Java Script برای ایجاد تغییرات دلخواه
 • ساخت فرم های Master Detail
 • ساخت نماهای متنوع و ایجاد شرط های مختلف

فرآیند ساز NINTEX

 • نصب آسان با لایسنس نامحدود در زمان و تعداد کاربران
 • طراحی فرآیند بدون کدنویسی
 • استفاده از اکشن های تصویری
 • طراحی فرآیندها از ساده ترین ها تا پیچیده ترین آنها
 • قابلیت اضافه شدن در لیست ها و کتابخانه ها

سامانه مدیریت جلسات

 • تعریف جلسات
 • رزرو جلسات با رویه تایید جلسه
 • مشاهده تداخلات جلسات
 • فرم صورتجلسه
 • فرم پیگیری جلسات

سامانه مدیریت بودجه و اعتبارات

 • بانک درآمدها با ثبت فیلدهای اطلاعاتی
 • تعریف تخصیص ها
 • بانک اطلاعاتی واریزها
 • ثبت درخواست اعتبار با شرط های کنترلی
 • گزارش های مدیریتی نظارتی

سامانه مدیریت پروژه های سازمانی

امروزه، مدیریت پروژه و پورتفولیو به سازمان ها در بدست آوردن دید شفاف و کنترلی نسبت به پورتفولیوهای متنوع، همسو سازی آن ها با اهداف استراتژیک، و ایجاد همکاری تیمی به منظور اتمام پروژه ها در زمان مقرر و بودجه مصوب کمک خواهد کرد. در شرایط اقتصادی امروز، سازمان ها با بودجه های در حال کاهش مواجه اند؛ آن ها باید در مورد اینکه چه موقع دارایی خود را هزینه کرده و چطور از منابع شان استفاده کنند، تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. سازمان ها به دنبال ابزارهای مدیریت پورتفولیو هستند تا بتوانند به کمک آن ها هزینه های خود را کاهش دهند، با بهره وری بالاتری به پیش بروند، و نهایتاً کسب و کارشان را گسترش دهند. راهکار مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت (EPM) ، پلتفرم انعطاف پذیری است که توسط سازمان ها برای اتوماتیک کردن فرآیندهای مدیریت پورتفولیو (PPM) مورد استفاده قرار می گیرد. پیاده سازی راهکار مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت (EPM) به سازمان ها برای دستیابی به اهداف ذیل کمک می کند:
 1- تمام درخواست ها را به طور مستقیم در یک مخزن ضبط کرده، و آنها را بر اساس گردش کاری اداری مدیریت می کند.( مدیریت تقاضا).
2- اولویت گذاری، بهینه سازی و انتخاب پورتفولیوهایی که بیشترین همسویی را با اهداف استراتژیک سازمان دارند.

 

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره، از طریق تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید